Visie en werkwijze

Inkopen kan iedereen, toch? Maar professioneel inkopen vraagt iets meer. In uw organisatie wilt u dat er op de kosten en kwaliteit wordt gelet, dat er goed wordt ingekocht. Er zijn veel vragen te bedenken over wat ‘goed inkopen’ dan inhoudt.  Hebben we onze inkoop slim georganiseerd? Krijg ik waar voor mijn geld? Hebben we de juiste mensen aan het werk? Kopen we in tegen de beste condities? Waar valt het proces te verbeteren? Op al deze vragen kan prima een antwoord worden gegeven. Het is verstandig om eerst te kijken welke vragen u belangrijk vindt. Voor welke vragen u een oplossing wilt. En in welke volgorde ze opgelost moeten worden. Er zijn namelijk altijd meerdere redenen aan te wijzen ‘waarom het niet goed gaat’.  En die vragen allen aandacht om tot echte oplossingen te komen.

Graag ga ik met u in gesprek om te bepalen waar de grootste knelpunten liggen en hoe we ze kunnen oplossen. Het verbeteren van de inkoopfunctie is de rode draad in mijn dagelijks werk. Voor elke klant en elke vraag is een goede oplossing te vinden die er voor zorgt dat ‘inkoop werkt’. Het is mijn uitdaging  steeds die invulling te vinden die past in de gegeven situatie. En om die invulling daadwerkelijk te organiseren en te realiseren.

Mijn kracht ligt in het organiseren van de verandering, het samen werken en dingen 'gewoon' doen. De mensen betrekken en enthousiasmeren om meer te maken van hun eigen business, hun eigen vak, om te werken in teams en te leren verbeteren. Mijn idee hierbij; 'fouten maken mag, áls je er maar van leert'. Ik werk daarom graag met de mensen in de klantorganisatie om de benodigde veranderingen tot stand te brengen én te bestendigen.