Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland – strategische inkoopvraagstukken

Als interim proceseigenaar inkoop binnen het team Bedrijfsvoering was ik eindverantwoordelijk voor de aansturing van de inkoopfunctie. Ik heb gezorgd voor de structuur voor het realiseren en borgen van de rechtmatigheid van de inkoop (inclusief de gesprekken met de accountant) en de realisatie van het vernieuwde inkoopbeleid. Ik heb adviezen uitgebracht over verschillende strategische inkoopvraagstukken zoals de herinrichting van de inkoopfunctie in het kader van de reorganisatie, de aanzet voor de inkoopbesturing (taken en bevoegdheden), het contract- en leveranciersmanagement en de aanpak voor inkoopcontrol en –intelligence.