Korps Landelijke Politie Diensten – van bestellen tot betalen

In samenwerking met de Concern Dienst Financiën was ik vanuit de Concern Dienst Facilitair Bedrijf verantwoordelijk voor de integratie en verbetering van het proces van bestellen tot betalen (Procure-to-Pay). In een periode van driekwart jaar heb ik, aan de vooravond van de realisatie van de Nationale Politie, gewerkt aan de standaardisatie en integratie van twee operationele bestelprocessen/-afdelingen, de  reductie en vereenvoudiging van factuurstromen en het zorgen voor tijdige betaling aan de leveranciers.