Korps Landelijke Politie Diensten – Centraal Bestel Centrum

Voor de Concern Dienst Facilitair Bedrijf heb ik het Centraal Bestel Centrum (CBC) ingericht. Dit CBC ondersteunde de Diensten van het KLPD bij de uitvoering van de operationele inkoopprocessen. Onder zware druk (vanuit korpsleiding, accountant en ministerie) heb  in enkele maanden tijd de organisatie ingericht en heb ik gedurende 8 maanden leiding gegeven aan de werkzaamheden in het CBC. Na de initiële inrichting heb ik met het inkoopteam in de periode erna gewerkt aan de verdere optimalisering van de bedrijfsvoeringsprocessen.