Gemeente Leeuwarden – inkoopverbeterprogramma ‘Sadwaande’

Ik was programmamanager voor het inkoopverbeterprogramma ‘Sadwaande’. Daarin is eerst onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor kostenbesparingen en het realiseren van inkoopprofessionalisering. In de  uitrol daarna heb ik gewerkt aan de inkoopbesturing van de gemeente, is een inkoopjaarplan opgesteld en is contract- en leveranciersmanagement als werkwijze geïntroduceerd waarbij alle relevante medewerkers in de gemeente een door mij opgezette training hebben gevolgd.