Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van V en J) – verbeterplan contractmanagement

Als projectmanager CiCiMax was ik verantwoordelijk voor het verbeterplan Inkoop, onderdeel catalogus- en contractmanagement. Onder mijn leiding is gewerkt aan de realisatie van standaardisatie in de catalogusinkopen voor diverse inkoopcategorieën van DJI. Daarnaast heb ik leiding gegeven aan de ontwikkeling van de contractmanagementfunctie en hebben we in een proeftuinomgeving een aantal inkopers de principes van het contractmanagement bijgebracht.